Dlaczego warto rozważyć montaż powietrznego wymiennika ciepła?

Kupując nowy dom, praktycznie każdy z nas chciałby zapewne, aby gwarantował on pełen komfort oraz dobre samopoczucie wszystkich przebywających w nim osób. To właśnie z tego powodu, coraz częstszym rozwiązaniem w polskim budownictwie mieszkalnym staje się powietrzny wymiennik ciepła. Umożliwia nam on bowiem utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych substancji, odpowiedzialnych za postępujący efekt cieplarniany. Co więcej, korzyści, związane z integracją takiej instalacji wspomagającej, wykraczają znacząco ponad samo ogrzewanie pomieszczeń. Oto, co powinniśmy zatem wiedzieć na jej temat.

 

Gruntowy wymiennik ciepła płytowy i jego działanie

 

Główną rolą wymiennika ciepła jest wspomaganie systemu wentylacji budynku oraz regulacja temperatury w nim panującej. Co więcej, instalacja tego typu pozwala również na zwiększenie ogólnej wydajności procesu rekuperacji. To właśnie w gruncie gromadzi się bowiem ciepło, które możemy wykorzystać do ogrzania wszystkich pomieszczeń. W efekcie, możliwe staje się efektywne dostosowanie warunków panujących w domu, bez ryzyka naliczania dodatkowych kosztów.

Aby było to możliwe, instalację umieszcza się w gruncie. Ma ona przeważnie formę specjalistycznych rur, wykonanych z PVC. Coraz częściej możemy się jednak spotkać także ze znacznie efektywniejszą alternatywą, czyli poziomym wymiennikiem gruntowym bezprzeponowym, zastępującym rury płytami. Za pomocą specjalistycznej czerpni, instalacja pobiera powietrze z zewnątrz, a następnie ogrzewa je lub schładza. Tak przygotowane powietrze jest następnie odprowadzane do przewodów wentylacyjnych, co pozwala na zachowanie stałej temperatury wewnątrz pomieszczeń.

 

Największe korzyści, związane z instalacją gruntowego wymiennika ciepła płytowego powietrznego

 

Jak wspominaliśmy wcześniej, powietrzny wymiennik ciepła dostosowuje temperaturę pomieszczeń, wykorzystując w tym celu powietrze, pobierane bezpośrednio z otoczenia. W efekcie, jest to opcja tak samo ekologiczna, co oszczędna – jak zauważają sami użytkownicy, eksploatacja wymiennika ciepła przekłada się na znaczne obniżenie miesięcznych rachunków. Największe koszty, związane z tego typu instalacją, są ponoszone wyłącznie podczas samego zakupu oraz montażu.

Kolejnym atutem jest tu również znakomita jakość powietrza, przedostającego się do wnętrza domu. Jest ono bowiem wolne od wszelkich mikroorganizmów i drobnoustrojów. Dzięki temu, z wymiennika mogą również korzystać astmatycy oraz osoby, zmagające się z różnego rodzaju alergiami. Urządzenia te odznaczają się przy tym dużą odpornością na szkodliwe czynniki zewnętrzne, a także wysoką kulturą pracy – nie generują one bowiem męczącego hałasu.