Co jest ważne w czasie kontroli systemu kominowego?

Każdy system kominowy powinien być regularnie i dokładnie kontrolowany przez doświadczonego fachowca. Musimy pamiętać, że niesprawny komin jest zagrożeniem dla życia i zdrowia naszego oraz naszych bliskich. Pojawienie się nieszczelności, która nie zostanie w porę wykryta i naprawiona może doprowadzić do zatrucia toksycznymi gazami. Jeśli dojdzie do pożaru, a nie będziemy posiadać udokumentowanych regularnych przeglądów kominiarskich to możemy nie otrzymać odszkodowania.

Jak powinna wyglądać przeprowadzana przez kominiarza kontrola?

W czasie przeprowadzania kontroli kominiarz powinien znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania całego systemu. Przeglądowi podlegać będzie rura kominowa, wkłady kominkowe czy przewody kominowe. Konieczne jest skontrolowanie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Chodzi tu przede wszystkim o poziom ich drożności ale również poprawność podłączeń i działanie drzwiczek rewizyjnych.

Co jeszcze sprawdza kominiarz?

Z punktu widzenia takiej kontroli ważne jest również zweryfikowanie prawidłowości ciągu kominowego, stanu ścian komina, głowic kominowych i całej budowy tego systemu. Stan techniczny i prawidłowe działanie nie będą osiągnięte przy jakichkolwiek nieszczelnościach, więc do zadań kominiarza należeć będzie również szczelności komina i wszystkich przewodów kominowych.

Kontrole nakazane przez prawo

Zgodnie z prawem właściciele budynków jednorodzinnych są zobligowani do dbania o regularne przeprowadzanie kontroli kominiarskiej, raz do roku. W większych budynkach wielorodzinnych dbają o to spółdzielnie i wspólnoty. Nie dopełnienie takiego obowiązku może grozić ukaraniem grzywną przez inspektora budowlanego i nie uzyskaniem odszkodowania w razie wystąpienia pożaru. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to pusty nakaz, a konieczność mająca wpływ na nasze bezpieczeństwo.